ERKEKLERLE İLGİLENİYORUZ!

Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlarca görülüyor. Buna karşılık dünyadaki gelirin %10’una kadınlar sahip. Erkekler ise dünyadaki işlerin %34’ünü görüyorlar; ama toplam gelirin %90’ına, toplam mal varlığının %99’una sahipler. Şehirlerde evli kadınların%18’i köylerde %76’sı eşlerince dövülüyor. Türkiye’de 100 kadından 2 si yüksek öğrenim görebiliyor. Daha fazla istatistiklerle kadının durumunu ortaya serip üzülmek istemiyorum. Bunun için yapılması gerekenler…