Oyun Terapisi Nedir?

Oyun Terapisi Nedir? Oyun terapisi çocuk için yapılan psikolojik danışmanlıktır. Oyun terapisi alan çocuk kendisini özgürce ifade edebilir. Çocuğun oyun terapisi alması onun daha özgüven ve farkındalık sahibi olmasını sağlar. Oyun terapisi çocuk, ebeveyn ve terapistle beraber yürütülür. Çocuk ile ebeveynin gelişmesinde ve dönüşmesinde terapist yol gösteren bir rol üstlenir. İki yaştan itibaren başlanan oyun…

Ergenlerde Yeme Bozukluğunun Önemli İpuçları

Yeme bozukluğu yaşayan çocuk ve ergenlerin sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Geçmiş yıllara nazaran artan yeme bozukluğu problemi artmış olmaktadır.  Yeme bozukluğu nedir diye bakacak olursak, bireylerin yaşadıkları psikolojik rahatsızlık nedeniyle mental, duygusal sebepler ve çevresel faktörlerin etkisiyle yetersiz veya aşırı besin tüketmesidir. Yeme bozukluğu yaşayan bireyler kilolarına ve bedenlerine fazlasıyla ilgili olabilir. Gün içinde…

Çocuklara Yetersiz Hissettirmeden Yardım Etme Sanatı

Çocukların hayatında ebeveynleri ve öğretmenleri çok büyük bir rol oynamaktadır. Çocuklar değerli bir meraka sahiptir ve büyürken zaman içerisinde birçok şey öğrenmektedir. Öğrenme sürecinde de ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden yardım alabilmektedir. İçlerinde taşıdıkları bu değerli merakı söndürmeden onlara yardım edilmelidir. Öyleyse bu merak nasıl sönmez ona bakalım? Çocuklar, bu merakın devamlılığını öz yeterlilik inancı ile sağlayabilmektedir.…

Ergenlerde Gün Geçtikçe Yaygınlaşan Yeme Bozukluğunun Sebepleri Ve İmaj Kaygısının Sonuçları

Ergenlik dönemi, bireyin çocuk olmaktan çıktığı ve yetişkin olmadan önce yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemde birey, büyür ve gelişir. Ergenlikte hızlı değişimler yaşanması sebebiyle bireyin beden algısı oldukça farklılık gösterebilir. Kişi, vücudunu daha çok farkına varmak ve daha çok tanımak isteyecektir. Ergenin vücudundaki değişiklikler kendi kontrolü dışında geliştiğinden dolayı ergende utanma, suçluluk duygusu ve kaygı…

Çocuklarda Uyku Bize Neler Söylüyor? – 3

Çocuklara kendi yataklarına uyuma alışkanlığını kazandırmak Bundan önceki iki yazımızda çocukların uyku ile ilgili yaşadıkları sorunlardan ve bunların olası sebeplerinden bahsetmiştik. Ayrıca çocukların kendi yataklarında uyumasının önemine de dikkat çekmiştik. Bu yazımızda ise kendi yatağında uyumak istemeyen çocuklar için anne babalara bazı çözüm önerileri sunuyoruz. Anne babasıyla yatmak isteyen bir çocuğa kendi başına yatabilme alışkanlığı…

Çocuklarda Uyku Bize Neler Söylüyor? – 2

Çocuklarda Korkulu Rüyalar, Kâbuslar, Ağlayarak Uyanma Ayça Tezerişir*   Çocukluk döneminde çeşitli korkuların ve kaygıların görülmesi çok normaldir. Çocuğun gelişim sürecinde dünyayı anlamlandırması ve düşünce biçiminin gelişmesinin bir ürünü olarak görülebilir bu korkular. Kimi zaman çocukların geceleri kâbus görerek uyandığını ve tekrar kabus görme korkusuyla uyuyamadıklarını veya kendilerini güvende hissetmek için anne babalarıyla uyumak istediklerini…

Çocuklarda Uyku Bize Neler Söylüyor?

Uyku en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Çocukların verimli ve sağlıklı bir uyku düzenlerinin olması hem fiziksel gelişimleri hem de zekâ gelişimi açısından çok önemlidir. Bunun yanı sıra uyku alışkanlıkları ve çocuğun uykuya dalma biçimi bize çocukların duygusal dünyası hakkında pek çok şey söyler. Çocukların uykuya dalmakta yaşadığı sorunlar, geceleri kâbus görerek uyanma, uyumak istememe, anne ve…

ANI YAŞA, ANDA KAL

“Hayatta en büyük engel beklemektir. Daha sonra gelecek olan her şey belirsizliğin alanına girer. Şu andan itibaren yaşa” Seneca   Zamanı değerini bilerek, yaşanılan anın farkında kalarak anı yaşamak olarak tanımlanabilir. Bazıları bunu ölüm gerçeğini bilerek, her anı ölüm gerçeğinin farkında olarak yaşamak diye adlandırır. Bazıları için de gerçekçi olmayan bu söylem aslında yaşama bakış…

POSTPARTUM

Doğumdan sonraki yaklaşık iki aylık sürece verilen addır. Bazı kaynaklarda bu sürecin iki yıla kadar sürdüğü de belirtilmektedir. Doğumdan hemen sonra hormonlarında etkisi ile annenin duygusal durumundaki değişimleri de kapsayan, halk arasında “lohusa psikolojisi”, kırkının çıkması olarak adlandırılan döneme verilen addır. Doğum sonrası ailede yaşanan gerginliklerin çiftlerin hayatlarında bazen bir eşik olduğunu, bazen de yıllar…

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA CİNSEL DAVRANIŞLAR VE CİNSEL OYUNLAR

Çocukluk dönemi ebeveynler tarafından pek çok şeyin dikkate alınmadığı ve ihtimal verilmediği bir dönemdir. Çevremizde gezen küçük insanın hiçbir şey duymadığı, duysa da anlamadığı, basit isteklerden ibaret olduğu yanılgısına düşeriz. Aslında çocukluk dönemi her şeyin daha net duyulduğu ve merak duygusunun en yoğun olduğu dönemdir. Çocukluk döneminde cinsel davranışlar bebeklik döneminde kendini gösterir. En sık…