Ergenlerde Gün Geçtikçe Yaygınlaşan Yeme Bozukluğunun Sebepleri Ve İmaj Kaygısının Sonuçları

Ergenlik dönemi, bireyin çocuk olmaktan çıktığı ve yetişkin olmadan önce yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemde birey, büyür ve gelişir. Ergenlikte hızlı değişimler yaşanması sebebiyle bireyin beden algısı oldukça farklılık gösterebilir. Kişi, vücudunu daha çok farkına varmak ve daha çok tanımak isteyecektir. Ergenin vücudundaki değişiklikler kendi kontrolü dışında geliştiğinden dolayı ergende utanma, suçluluk duygusu ve kaygı…